danni.tv

Cách giúp đỡ tốt nhất thường chỉ đơn giản là lắng nghe

2
0

Channel: TED

Bạn có biết là hành động lắng nghe 👂 ai đó mà không 🙅‍♀️ hề phán xét họ có thể thay đổi cuộc đời của họ 180 đọ 🧭 không? Bạn không tin ư 🧐 ? Thế bạn hãy nghe câu chuyện 📖 của bà Sophie. Một đường dây trợ giúp 24/7 ở Anh tên là Samaritans đã giúp Sophie Andrews trở thành một người sống sót của nạn lạm dụng trẻ em thay vì thành một nạn nhân. Hiện nay cô đang trả ơn bằng cách sáng lập ra The Silver Line, một đường dây trợ giúp hỗ trợ những người già neo đơn. Trong bài nói chuyện mạnh mẽ và thân tình, cô chia sẻ vì sao chỉ đơn giản là lắng nghe (thay vì đưa ra lời khuyên) thường là cách tốt nhất để giúp một ai đó. Sau khi nghe 📖 câu chuyện của bà ấy, chúng tôi chắc chắn bạn sẽ muốn lắng nghe những người xung quanh bạn hơn 👶 👧 👨 👵 👳‍♂️ 🧕 🧔 👨‍🦰 👨‍🦱 👩‍🦳