danni.tv

Sức mạnh của niềm tin vào sự tiến bộ của bản thân

0
0

Channel: TED

Carol Dweck nghiên cứu về "bộ óc tăng tiến"- một ý tưởng cho rằng chúng ta có thể phát triển khả năng của bộ não để học hỏi và giải quyết các vấn đề. Trong bài nói chuyện này, diễn giả mô tả hai cách suy nghĩ về một vấn đề hơi khó giải quyết. Liệu bạn có đủ thông minh để giải quyết vấn đề đó... hay bạn vẫn chưa giải quyết nổi? Một lối giới thiệu tuyệt vời dành cho lĩnh vực có tầm ảnh hưởng này.