danni.tv

Thợ săn đại bàng ở vùng Tân Cương Trung Quốc | Khám phá thế giới (Thuyết Minh)

0
0

Channel: Những Chân Trời Mới

Ở miền viễn tây Trung Quốc, có những người đàn ông liều mình vì truyền thống. Họ dấn thân vào những nơi xa xôi, hiểm trở để theo đuổi một đam mê đã có ở đây 1500 năm trước. Họ là thợ săn đại bàng. ======================================================================================================== Like me on Facebook : https://goo.gl/m0GzWM Plus me on G+ : https://goo.gl/S7mIVt