danni.tv

Không có ai là con người vô dụng Alberto Cairo

0
0

Channel: TED

Những phòng khám của Alberto Cairo ở Afghanistan đã từng đóng cửa trong thời gian giao chiến. Giờ đây, chúng luôn mở cửa hoạt động. Tại TEDxRC2 (RC: Red Cross-Chữ Thập Đỏ/Red Crescent-Trăng Lưỡi Liềm Đỏ), Cairo kể lại câu chuyện rất xúc động về việc tại sao -- và làm thế nào ông đã tìm thấy tính nhân văn và nhân phẩm giữa lòng cuộc chiến.