danni.tv

Làm thế nào để tìm công việc hợp với mình

0
0

Channel: The School of Life

Ý tưởng rằng công việc có thể được thực hiện thay vì chỉ cần thiết một cách đau đớn là một phát minh nổi bật gần đây. Ngày nay, trong thế giới thịnh vượng, chúng tôi không chỉ mong kiếm được tiền thông qua lao động, chúng tôi cũng, ở mức độ lớn hơn hoặc ít hơn, mong muốn tìm thấy ý nghĩa và sự hài lòng. Nó có một câu hỏi lớn và giải thích tại sao rất nhiều người trong chúng ta gặp khủng hoảng nghề nghiệp ...
Autoplay