danni.tv

Thời gian có tồn tại không?

0
0

Channel: TED-Ed

Các phương pháp đo thời gian cổ xưa nhất là quan sát chu kỳ của tự nhiên, dùng những thay đổi kiểu mẫu từ ngày sang đêm, từ mùa này sang mùa khác để tạo ra lịch. Các công cụ chính xác hơn, như đồng hồ mặt trời và đồng hồ cơ dần xuất hiện, giúp việc đo lường thời gian trở nên dễ dàng hơn. Nhưng chính xác thì ta đo lường cái gì? Liệu thời gian là một thực thể vật lý hay chỉ là một ý niệm trong đầu chúng ta? Người dịch: Ngọc Nguễn Nhạc: https://www.bensound.com/

hmm thật là thú vị, mình chưa bao giờ nghĩ về thời gian theo khuynh hướng này!

Autoplay