danni.tv

Tại sao bạn nên lắng nghe những người mà bạn bất đồng?

2
0

Channel: TED

Ta trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách tiếp cận những ý kiến trái chiều và những người bất đồng với ta, Zachary R.Wood nói. Trong bài diễn thuyết về tìm sự tương đồng, Wood tin rằng chúng ta có thể tạo sự đồng cảm và thấu hiểu bằng cách nhìn vào những quan điểm đối lập một cách công tâm. '' Xem xét những ý kiến trái chiều không làm chúng biến mất'', Wood nói.'' Để tiến bộ trong nghịch cảnh, ta cần một cam kết chân thành để có thể thấu hiểu người khác.''
Autoplay