danni.tv

Tại sao chúng ta yêu thương một ai đó? Một câu hỏi mang tính triết học

2
0

Channel: TED-Ed

Ôi tình yêu; đẹp đẽ và say đắm, làm đau lòng và tan nát cả tâm hồn... ta gần như trải nghiệm tất cả cảm giác này cùng lúc! Nếu tình yêu có một mục đích nào đó, thì cả ngành khoa học lẫn tâm lý học đều chưa khám phá ra - nhưng thông qua tiến trình lịch sử, một số triết gia đáng kính đã đưa ra môt số lý thuyết rất hấp dẫn. Skye C. Cleary đưa ra năm trong số các quan điểm triết học để giải thích tại sao ta lại yêu thương một ai đó?
Autoplay