danni.tv

Bạn đã từng trải qua hiện tượng déjà vu chưa? Déjà vu là gì?

3
0

Channel: TED-Ed

Bạn đã từng trải qua hiện tượng déjà vu chưa? Đó là cảm giác thoáng qua khi bạn nhận ra một tình huống "quen quen".
Autoplay