danni.tv

Những lợi ích khi biết nhiều thứ tiếng!

2
0

Channel: TED-Ed

Rõ ràng rằng việc biết nhiều hơn một ngôn ngữ có thể làm cho một số điều dễ dàng hơn - như đi du lịch hoặc xem phim mà không có phụ đề. Nhưng có những lợi thế khác để có một bộ não song ngữ (hoặc đa ngôn ngữ)? Mia Nacamulli mô tả chi tiết ba loại bộ não song ngữ và cho thấy việc biết nhiều hơn một ngôn ngữ giúp bộ não của bạn khỏe mạnh, phức tạp và tích cực tham gia.
Autoplay